جمعه 13 مرداد1385

تصویری از جفت و جنین در رحم زن باردار

Placenta

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/images/ency/fullsize/19681.jpg

نوشته شده توسط ثمینه خندان/کارشناس مامایی در 23:56 |  لینک ثابت   • 

جمعه 13 مرداد1385

تصویری از جفت

جفت به دیواره رحم متصل است . بند ناف را به رنگ بنفش مشاهده می کنید . بند ناف از یک طرف به جفت و از طرفی به بند ناف متصل است.

نوشته شده توسط ثمینه خندان/کارشناس مامایی در 23:53 |  لینک ثابت   •