یکشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۴

تصویر 3 بعدی جنین

جنین ۴۰ هفته در رحم

جنین پسر می باشد . تصویر ۳ بعدی است .

http://kidsdirect.net/BD/tools/follower.htm

نوشته شده توسط ثمینه خندان/کارشناس مامایی در 0:47 |  لینک ثابت   •