شنبه هشتم بهمن ۱۳۸۴

جلوگيري از تولد نوزاد زودرس


سلامتيران: براساس نتايج تحقيقات پزشكان بيمارستان نيويورك، استفاده ازجريان الكتريكي ضعيف موجب جلوگيري از انقباضات رحمي و در نتيجه جلوگيري از تولد نوزاد زودرس مي‌شود.
به گزارش رويترز، دانشمندان با بررسي تاثير مستقيم جريان الكتريكي يا مايع داخل مجراي واژن بر روي فشار رحمي موش‌ها و خرگوش‌هاي حامله دريافتند، الكتريسيته درماني فشار داخل رحمي در موش‌ها را 08 درصد كاهش داده و تولد نوزاد آنها را به طور چشمگيري به تاخير مي‌اندازد. اين در حالي است كه فشار داخل رحمي در خرگوش‌ها نيز 84 درصد كاهش مي‌يابد.
به نقل از هفته نامه سلامت
نوشته شده توسط ثمینه خندان/کارشناس مامایی در 23:28 |  لینک ثابت   •